Vad jag vill och vad jag gjort...

Tony Rahm


Moderat Såklart!Ni når mig enklast på moderattony@msn.com


På denna sida finns info om vad jag gjort denna mandatperiod och vad jag vill göra kommande


Efter valet 9/9 är min största förhoppning att alliansen står som segrare i riksdagen & regionen & att vi tar över efter 24 år i Malmö.Vad jag gjort!


Under mina fyra år i Malmö kommunfullmäktige, Malmö Fritidsnämnd och i Regionen har jag och mina kollegor försökt lägga många moderata förslag som kan skapa en bättre stad och region. Här nere finns alla mina insatser samlade: Insändare, motioner, frågor och interpellationer.

Vad jag vill!


Här är mina politiska målsättningar som jag kommer slåss för:

  • Det ska fattas beslut om en metro tunnel mellan Malmö C & Köpenhamn C.
  • Fler fritidsgårdar ska byggas i Malmö.
  • Öka bostadsbyggandet i Malmö
  • Eleverna i Malmö ska senast 2025 gå i landets bästa skolor.
  • Malmö ska aktivt välkomna & söka upp nya företag som vill etablera sig i staden.
  • Malmö ska aktivt uppmuntra till företagande & innovation bl.a. genom skolundervisningen.
  • Malmöstadion ska rivas för att göra plats för nya idrotts- & motionsanläggningar. samt bostäder och grönytor.